DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 24. mája od 16:00

Podporte nás prosím 2 % dane z príjmu.

Milí priatelia, veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a dôveru, ktorú nám prejavujete. Neustále hľadáme podporovateľov, aby sme zabezpečili kvalitu a plnohodnotný chod skupiny. Podporte nás poukázaním vašich 2 % z dane a pomôžte nám tak viesť generáciu vedomých, súcitných a spokojných detí, ktoré sú už teraz prínosom pre spoločnosť. Viac informácií a dokumenty na stiahnutie >>

Vzdelávacie centrum

pre deti na prvom stupni a domácom vzdelávaní

Prijímame nových škôlkarov aj školákov prvého stupňa pre školský rok 2024/2025.

Aktuálne máme voľné miesta aj v končiacom roku 2023/2024.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Prečo vzdelávacie centrum LifeStart

Inovatívny prístup a zameranie aj na sebapoznanie

Vychádzame zo štátneho vzdelávacieho plánu, využívame inovatívne metodiky

Hejného matematika,

Eľkonin – fonematické uvedomovanie,

písmo Comenia script,

Zippiho program,

konverzácie angličtiny s tútorkou, ktorá žila 16 rokov v Kanade.

Vedomosti cez zážitky, skúsenosti a zručnosti

Deti sa učia tak, aby boli vedomosti použiteľné v reálnom živote.

Učenie v blokoch, aby sme vnímali potreby detí – dostatok pozornosti a chuť tvoriť, potreby prestávky.

Prestávky sú vonku v krásnej prírode.

Ústne a osobné hodnotenie detí

Nemáme skúšanie detí a písomky, ale ústne a osobné hodnotenie detí, ktorého cieľom je vyzdvihnúť kvality detí a pomôcť uvidieť nedostatky, ktoré im pomáhame prekonať. 

Práca v tíme

Deti pracujú ako tím, súčasťou ktorého je aj učiteľ. Učiteľ vďaka tomu nie je v opozičnej pozícií, ale v pozícii toho, kto je súčasťou môjho rozvoja, mojej životnej cesty. Deti vďaka tomu vynikajúco spolupracujú a napredujú. 

Vzdelávacie centrum

Atmosféra v triede, v LifeStart, je pre nás nesmierne dôležitá

Rodinné, láskavé, kreatívne prostredie

Vzdelávacie centrum

Obrovský bonus je osobnostný rozvoj detí

Pri vedení deti sa opierame o nenásilnú komunikáciu

Snažíme sa vidieť ZA každý príbeh a situáciu a to identifikovaním emócií detí a hľadaním ich potrieb. Na ich vlastných skúsenostiach ich učíme vnímať svoje pocity, vnímať svoje potreby a v druhom stupni vidieť a vnímať toho druhého. Pri týchto procesoch nám pomáha aj vyškolená terapeutka, ktorá je súčasťou tímu a pracuje so všetkými deťmi, tútormi a rodičmi.

Aká je vaša investícia do vzdelania detí

Príspevok na vzdelávanie detí vo vzdelávacom centre LifeStart

Príspevok na vzdelávanie na celý rok je 4260 €

Platba pozostáva z 3 splátok za tri obdobia v čiastke 1420 €. 
1. obdobie (09 – 12): splatnosť do 15. 09.
2. obdobie (01 – 04): splatnosť do 15. 01.
3. obdobie (05 – 08): splatnosť do 15. 05.

Z príspevku sú hradené režijné náklady na fungovanie vzdelávacieho centra.

V príspevku nie je zahrnutá strava.
Strava sa platí mesačne 4 € / deň.

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v MŠ alebo vo vzdelávacom centre, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje, pri 2 deťoch vyjde mesačný poplatok 300 €, pri 3 deťoch 284 €.

Vzdelávacie centrum

Chcete, aby vaše deti boli súčasťou LifeStart? Neváhajte a kontaktujte nás.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Ako prebieha deň v LifeStart

Denný program školáka

8:00 – 8:30

Otvorenie centra, ranné kruhy pre naladenie sa na seba, či tému týždňa alebo mesiaca.

8:30 – 10:00

Prebieha vyučovanie v blokoch – dopoludnia sú predmety ako slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, v prípade pekného počasia sa učíme vonku.

10:00 – 10:30

Veľká desiatová prestávka – okrem svojej desiaty majú k dispozícii ovocný a zeleninový tanier.

10:30 – 12:00

Druhý doobedný vyučovací blok.

12:00 – 12:30

Obed z kvalitných surovín.

12:30 – 13:00

Veľká prestávka, oddych po obede, deti sú vonku na detskom ihrisku, workoute, futbalovom ihrisku, prípadne v lese.

13:00 – 16:00

Učebné bloky ako informatika, technické práce, workshopy s terapeutkou k vybraným témam týždňa a mesiaca, prvouka, hra na gitare (hudobná), ateliérová tvorba, pobyt vonku.

Raz do týždňa je celý deň venovaný environmentálnej výchove. Deti preberajú teoretickú časť a väčšiu časť dňa trávia v prírode.

Raz do mesiaca majú celodenné výlety do prírody v rámci pozorovania prírody v teréne.

Počas prestávok sú deti vonku. Cez deň majú menšie a väčšie prestávky, zároveň aj vychádzky do prírody.

Čo vás ešte môže zaujímať

Často sa pýtate

Dokážu sa deti začleniť do klasického vzdelávacieho procesu po odchode z LifeStart?

Máme prvých absolventov nášho vzdelávacieho centra, ktorí patria medzi najlepších žiakov v triedach. Náš názor vychádzajúci zo skúseností s deťmi je, že je rozdiel, či do základnej školy nastúpia 6-ročné deti, ktoré si nevedia kriticky vyhodnotiť rôzne stresujúce situácie, ktoré sa bežne dejú v základných školách. Častokrát vnímajú chyby, ktoré sú prirodzenou súčasťou učenia sa v živote, ako svoje zlyhanie. Úplne inými očami sa na takéto situácie pozerá sebavedomé dieťa, ktoré vďaka nadobudnutým sociálnym zručnostiam už dokáže kriticky vyhodnotiť situáciu, postoj učiteľa či dôležitosť nejakej úlohy. Sociálne zručnosti nadobudnuté v LifeStart im pomáhajú zažívať viac pokoja, zachovať si chladnú hlavu a vďaka tomuto nastaveniu ľahko nabehnúť na klasický vzdelávací systém.

Akou formou vyučujete bežné učivo pre základné školy?

Cieľom je menej sedieť v lavici, viac skúmať a diskutovať. Nezažívať stres pred tabuľou, ktorý prerastá do chronického napätia a znižuje imunitný systém a dôveru v seba. Preto je hodnotenie len ústne a učiva toľko, aby si deti detstvo užívali miesto písania domácich úloh. Ak je vaše najdôležitejšie očakávanie mať výkon a vynikajúce výsledky bez ohľadu na dieťa, nie sme vhodná organizácia pre vás. Naši žiaci majú kvalitné vedomosti a absolventi patria medzi najlepších v triedach, no to z toho dôvodu, že majú zanietenie poznať nové vedomosti a nie plniť očakávania ostatných. Náš fokus je aj na sociálne zručnosti, rozvíjanie osobnosti dieťaťa, sprostredkovanie praktických skúseností a vďaka prírode vytiahnutie detí z virtuálnej reality do tej skutočnej. Ak dnes prídete na pracovný pohovor, nikto sa vás nepýta, čo je to podmet a prísudok, ale ako viete pracovať v tíme, či vám ide brainstorming, či dokážete viesť samostatné projekty.
Učivo pre základné školy učíme v takej miere, aby deti neboli zahltené informáciami, používali kritické myslenie, vedeli o ňom diskutovať a používať ho v praxi. Dôležitou súčasťou sú zručnosti, vďaka ktorým budú deti úspešné v práci, v kolektíve aj v partnerskom či rodinnom vzťahu.

Dokáže takáto „škola“ pripraviť dieťa aj na dráhu lekára či vedca? Bude mať dieťa dostatok teoretických vedomostí?

Povinný obsah učiva pre ZŠ nepripraví dieťa na dráhu vedca či lekára. S prvou takouto prípravou sa dieťa stretáva na strednej, odbornej škole, ktorá ho pripraví na štúdium vysokej školy. Učivo pre ZŠ je zamerané tak, aby ho zvládol ako budúci lekár, tak aj budúci murár. Ide o to naučiť dieťa základom – čítať, písať, počítať a všeobecnému rozhľadu, ku ktorému patria predmety ako dejepis, fyzika, chémia, literatúra a ďalšie. Veľká časť obsahu týchto predmetov sa opäť preberá na strednej škole, viac už do hĺbky.
Naše vzdelávacie centrum sa všetkému venuje tak, aby dieťa bolo v obraze, ale nemuselo informácie odrecitovať. Vedelo ich vyhľadať a pospájať si ich do súvislostí. Vďaka tomu u detí nenarastá odpor k učeniu, ale zvyšuje sa ich záujem. Veľkou výhodou je, že deti nie sú tak zahltené množstvom ľahko dostupných informácií a majú priestor naozaj skúmať kým sú, čo ich zaujíma a či naozaj chcú byť vedcom alebo kaderníčkou. Veľmi skúmajúce a intelektuálne zamerané deti majú práve naopak viac priestoru venovať pozornosť tomu, čo ich naozaj baví a zlepšovať to, v čom sú naozaj dobré.

Ako sa môže naše dieťa pridať do vzdelávacieho centra LifeStart?

Napíšte nám na na emailovú adresu lifestartskola@gmail.com s krátkym predstavením seba a dieťaťa. Budeme vás kontaktovať a dohodneme si skúšobný týždeň, počas ktorého si vaše dieťa vyskúša vzdelávanie.

Chcete, aby vaše deti boli súčasťou LifeStart? Neváhajte a kontaktujte nás.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856