Tím LifeStart

Chcete sa pridať do nášho tímu?
S nástupom od septembra k nám hľadáme učiteľku pre zmiešanú triedu 1. a 2. ročníka s pedagogickým vzdelaním.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Kto sprevádza deti v LifeStart

Tútorky/učiteľky v materskej škole a vzdelávacom centre LifeStart

Našou filozofiou je spokojný tútor/ učiteľ = spokojné dieťa.
Preto sa náš tím pravidelne vzdeláva, má vlastného terapeuta a mentorov.

Zuzana Matúšová Girgošková

Zakladateľka LifeStart a PR manažérka

Zameriava sa na vedomé tvorenie vzťahov a rozhodnutí vo vnútri organizácie a na komunikáciu s verejnosťou

Som mama 5 detí, ktoré všetky navštevujú alebo navštevovali naše Vzdelávacie centrum a Materskú škôlku.

 V LifeStart som vizionárka, ktorá postavila piliere organizácie na láske k prírode, na túžbe žiť hlboké vzťahy s okolím a samým sebou a učiť to deti. Je to prirodzený spôsob autenticity, žitia seba a nie predstáv iných.

V LifeStart vediem tím tútorov, venujem sa práci dospelým, ktorí sa vďaka tomu vedia lepšie postarať o naše deti.

Moje hlavné zameranie je vedenie projektu LifeReset, ktorého LifeStart je súčasťou. LifeReset je o životnej ceste osobnostného rozvoja cez prácu s prírodou, konkrétne permakultúrou. Som permakultúrna dizajnérka a autorka kníh Ako mať krásnu jedlú záhradu a nenadrieť sa, detskej knihy Alžbetka s Klárkou si vysnívali čarovnú záhradku i Vytvor si čarovnú záhradku, Útulný a zdravý domov. Tvorkyňa filmu V zdravom dome žijú šťastní ľudia. Lektorka permakultúrnych kurzov. O mojej práci pre LifeStart a LifeReset natočila dokument aj televízia HBO. Viac o mne na sociálnych sieťach inst a FB LifeReset a webe lifereset.sk.

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratislave – odbor žurnalistika
 • Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha, odbor medzinárodní a diplomaticka studia, Úplný permakultúrny dizajn

Kurzy a školenia

 • Trojročný výcvik metodickej empatie Škola Empatie (Psychophonetics Institute International), vo výcviku pod supervíziou
 • Základy Psychosomatiky
 • Základy Homeopatie
 • Základy aromaterapie
 • Päť rokov etikoterapie
 • Tréning mindfulnesss
 • Nenásilná komunikácia
 • Community building
 • Pravidelné skupinové semináre Systematická práca so psychikou s psychologičkou Emou Krajčovičovou
Zuzana Doliňáková

Zuzana Doliňáková

Koordinuje, vedie a organizačne zabezpečuje celkový chod LifeStart

Zabezpečuje komunikáciu a riešenie akýchkoľvek záležitostí s rodičmi, inštitúciami a tútormi. 

Z manažérskej práce v štátnej správe k vedenie organizácie a komunity, ktorá prináša nové možnosti v oblasti vzdelávania

Ako to už niekedy býva s narodením dieťaťa prichádzajú v živote ženy rôzne zmeny, bilancie a prehodnotenia životných hodnôt a ďalšieho smerovania. Ak sa k tomu pridá niekoľkoročný osobnostný rozvoj, záujem o vzdelávanie detí a predchádzajúce skúsenosti a zručnosti s vedením tímov, organizačné schopnosti a túžba prispievať k lepšej spoločnosti, tak život sám ponúkne možnosti a cesty, ako túto túžbu naplniť a zmeniť.

Môj sen, aby sa deti mohli učiť s radosťou a byť vedené svojou vnútornou motiváciou, byť šťastné a späté s prírodou, mať pocit prijatia a byť rešpektujúco sprevádzané cez svoje pocity a emócie, si môžem v LifeStart napĺňať, rozvíjať a pracovať v súlade s týmito hodnotami. 

Vzdelanie

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta Verejnej správy, Košice
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych a medzinárodných vzťahov 

Kurzy a školenia

 • Škola etikoterapie (2016 – súčasnosť)
 • Manažérske vzdelávanie (2015 – 2019)
 • Seminár Community Building – Komunita a vzťahy
 • Nenásilná komunikácia

Dominika Nadaská

Tútorka Materskej škôlky - podporuje spontánnosť a sebadôveru detí

Milujem prácu s deťmi. Rada sa s nimi zabávam, hrám a tancujem. Mojou hlavnou témou pri mojej práci je sprevádzať deti čo najbližšie so svojimi emóciami. Pomáham im prežiť radosť, hnev, plač, lásku či frustráciu v bezpečnom a neodsudzujúcom prostredí.

Milujem žarty, úsmev a vtip, preto sa s deťmi rada zabávam, hrám a tancujem. Počas lesných dní spolu objavujeme prírodu, kladieme oheň a opekáme „mňamkové“ placky. V LifeStart som objavila moju ďalšiu vášeň, ktorou je divadlo. Rada si vymýšľam nové hry a spolu s deťmi sa ponárame do sveta fantázie. Detská energia, spontánnosť a jedinečnosť je pre mňa pokladom. Som šťastná že môžem byť na chvíľku súčasťou ich sveta.

Pracovné a životné skúsenosti

V živote som prešla rôznymi zamestnaniami, pracovala som v štátnej správe, v logistike, neskôr ako fotografka no moja láska k deťom bola silnejšia a tak teraz robím to čo milujem.

Mám 2 deti ktoré navštevovali demokratickú školu v Trnave, navštevovali LifeStart. Dôverujem deťom v ich prirodzený záujem o vedomosti a som vďačná, že som mohla dať túto príležitosť aj mojim deťom.

Dominika Nadaská

Kurzy a školenia

 • Nenásilná komunikácia
 • Škola Empatie (Psychophonetics Institute International)
 • Community building
 • Pravidelné skupinové semináre Systematická práca so psychikou s psychologičkou Emou Krajčovičovou
Nora Bucor

Nora Bucor

Tútorka Materskej škôlky - podporuje hľadanie vlastných potrieb detí

Prostredníctvom štúdia a práce v zahraničí som spoznávala iné kultúry a komunikovala s rôznymi ľuďmi. Veľmi ma to obohatilo a prinieslo osobný nadhľad nielen nad rôznymi výzvami, ale aj pocit hrdosti z našej slovenskej kultúry a krásnej krajiny.

Do LifeStartu ma priviedol môj syn. Vedela som, že chcem ísť cestou slobodnej vzdelávacej skupinky, ľudský prístup tútorov a krásne prostredie pri Budmerickom kaštieli bol ďalší veľký bonus. 

LifeStart je pre mňa škola pre život a osobná investícia do budovania vzťahov a nenásilnej komunikácie každý deň

Deti sú naša budúcnosť a možnosť pomáhať pri ich každodennom osobnostnom raste v lone krásnej prírody je pre mňa veľký dar.

Rada sa vzdelávam v rôznych oblastiach a rada deťom pomáham vytvárať priestor kde sa cítia byť slobodný a sami sebou. 

Vzdelanie

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe, medzinárodný obchod a ľudské zdroje
 • Magill English Centre, Gosford, Australia
 • English College, London, Great Britain
 • Sheridan College, Marketing nad Sales certificate, Oakville, Kanada

Po ukončení vysokej školy v Prahe, som sa rozhodla, že najlepšia je škola života v praxi a pracovné skúsenosti som čerpala okrem Slovenska aj v Čechách, Nemecku, Austrálii, USA a Kanade.

Kurzy a školenia

 • Nenásilná komunikácia
 • Škola Empatie (Psychophonetics Institute International)
 • Community building
 • Pravidelné skupinové semináre Systematická práca so psychikou s psychologičkou Emou Krajčovičovou
 • Kurz Homeopatia
 • American Cheese Society Proffesional Certification
 • Leadership training

Helena Benčíková

Tútorka Materskej škôlky a pedagóg vo Vzdelávacom centre - deti zasväcuje do tajov lesa a prebúdza v nich vášeň pre prírodu

Milujem objatia, putovanie prírodou a učebný proces, kedy sme spolu s deťmi ponorení do objavovania niečoho nového. Plán mojej duše ma aj napriek vyštudovanému odboru viedol iným smerom.

Po ukončení vysokej školy, som sa rokmi a praxou stala fotografkou. Ale vždy som mala blízko k deťom. Mám za sebou aj niekoľko rokov ako sprievodkyňa v lesných škôlkach.

Pre LifeStart prinášam environmentálne vzdelávanie, zbližovanie sa s prírodou a prepájanie vedomostí so skutočným životom vonku.

Helena Benčíková

Vzdelanie

 • Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov biológia – chémia

Kurzy a školenia

 • Nenásilná komunikácia
 • Škola Empatie (Psychophonetics Institute International)
 • Community building
 • Pravidelné skupinové semináre Systematická práca so psychikou s psychologičkou Emou Krajčovičovou
 • Kurz Divoké jedle a liečivé rastliny
Gabriela Setnická

Gabriela Setnická

Pedagóg vo Vzdelávacom centre - učí deti rovnováhe, vzbudením lásky k matematike a zároveň k umeniu

Mám 30-ročnú prax v práci s deťmi a mládežou v školách a popri tom v športových kluboch a športových krúžkoch. Keďže ma tvorenie a rozvíjanie vzťahov s deťmi a učenie v jeho rozmanitých podobách nesmierne napĺňajú, vnímam prácu s deťmi ako svoje poslanie.

Momentálne ho už druhý rok cítim a realizujem v lesnej škole LifeStart v Budmericiach. Je to úplne iná práca, ako v tradičných štátnych školách, s úplne odlišným prístupom k deťom, ku kolegom, k sebe i k rodičom. 

Vzdelávanie vediem inovatívnymi metódami a individuálnym prístupom k deťom

V našej škole je veľa slobody, radosti, hravosti, čo si nesmierne cením. Všetci učitelia, tútori, lektori, špecialisti, deti i vedenie školy si vzájomne tykáme. Naše deti sú ku nám otvorené, vyjadrujú sa spontánne, tak ako to naozaj cítia. Nie sú súdené, ale snažím sa im porozumieť a sprevádzať ich.

Rada čítam knihy, spievam v speváckych zboroch, hrám na klavír, gitaru, flautu, akordeón, ústnu harmoniku, klarinet, cvičím karate v parkoch. S priateľmi a s rodinou hrám stolný tenis, bedminton, petang, kroket, discgolf, golf, prejdem sa prírodou, bicyklujem v lese. Zbožňujem pozorovanie srniek.

Vzdelanie

 • Trnavská univerzita v Trnave, študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika, študijný program Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Športová škola v Bratislave, trénerstvo špecializácia karate

Kurzy a školenia

Aktualizačné vzdelávanie:

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností na základnej škole,
 • Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania,
 • Práca v digitálnom svete,
 • Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít,
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula.

Inovatívne vzdelávanie:

 • Myšlienkové mapy vo vzdelávacom procese,
 • Hejného matematika,
 • Komunikačný tréning a získavanie info-komunikačných zručností,
 • Vzdelávanie slovenského jazyka fonematickým uvedomovaním podľa Eľkonina,
 • Analýza detskej kresby.

Zuzana Dzvoníková

Tútorka Materskej škôlky a pedagóg vo Vzdelávacom centre - deti zasväcuje do tajov lesa a prebúdza v nich vášeň pre prírodu

Pracujem vo vzdelávacom centre so skupinkou starších aj mladších školákov. Okrem preskúmavania a podmaňovania si sveta matematiky a slovenčiny, sprevádzam deti poznávaním ich vlastných vnútorných svetov.

Skvelým komunikačným nástrojom používaným v škole je nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia umožňuje lepšie pochopiť seba samého aj ostatných a nájsť vzájomné spojenie.

Naše spoločné a vzájomné pôsobenie s deťmi je zamerané na rozvíjanie sebavnímania – svojich potrieb, pocitov, prejavov, svojho tela, atď., na podporu komunikácie, sebadôvery, sebavyjadrovania a rovnako na vnímanie a rešpektovanie druhých a riešenie vzájomných konfliktov.  

Najhlbšou náplňou mojej práce nie sú matematické vzorce a gramatické poučky, ale práve možnosť byť sama sebou v živosti a v pravdivosti a v tejto kvalite ako tútor sprevádzať a podporovať deti pri hľadaní ich vlastnej jedinečnej cesty. A pritom sa učíme a rastieme všetci spolu.

Zuzana Dzvoníková

Vzdelanie

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, študijný odbor Vychovávateľstvo dospelých a študijný odbor Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Kurzy a školenia

 • Nenásilná komunikácia
 • Škola Empatie (Psychophonetics Institute International)
 • Community building
 • Pravidelné skupinové semináre Systematická práca so psychikou s psychologičkou Emou Krajčovičovou
 • Kurz Hejného matematiky
 • Kurzy Kraniosakrálnej terapie
Dáša Detvanová

Dáša Detvanová

Pedagóg v materskej škole, predškoláci

Svoj vzťah k deťom rada rozvíjam a upevňujem prostredníctvom hier a poznávania prírody. Rada rozvíjam v deťoch vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám cez piesne a kolobeh zmien v prírode. Medzi moje záujmy patrí turistika, kempovanie, folklór a tiež kuchyňa.

Vzdelanie

 • Pedagogická akadémia Modra, učiteľstvo pre MŠ a vychovavateľstvo

Kurzy a školenia

 • Nenasilná komunikácia
 • Komunity building
 • Fonematické uvedomovanie hlások prostredníctvom Eľkonina

Veronika Remenárová

Tútorka Materskej školy- vedie deti k citlivosti pre detail, krásu a umenie

Zároveň svojou detskou dušou utvrdzuje a posilňuje v deťoch ich túžbu po slobode, voľnosti, autenticite a radosti zo života.

Na deťoch ma vždy fascinovala ich autentickosť a úprimnosť, ako bez váhania povedia to, čo si proste myslia. Ich odvaha byť vždy semi sebou a ich srdce na dlani, ktoré pohotovo ponúkajú každému, kto sa nechá fascinovať tajuplnosťou ich stvorenia.

Skvelým komunikačným nástrojom používaným v škole je nenásilná komunikácia

Veronika. Dievča milujúce dotyk slnečných lúčov na tvári, vôňu čerstvo pomletej kávy a prítomnosť farebných fixiek najrôznejších odtieňov vo svojom peračníku. Dievča s hlavou večne niekde hore, v oblakoch. Dievča hľadajúce krásu. Krásu okolo seba. Krásu detských duší. Krásu v detailoch bežných dní. Krásu v maličkostiach.

Vzdelanie

 • Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor Špeciálna pedagogika a Výtvarná výchova a vizuálna tvorba pre základné a stredné školy

Už počas magisterského štúdia na Masarykovrej univerzite v Brne som začala pracovať v materskej škole. Najprv v anglickej, potom som bola sprievodkyňou v lesnej materskej škole Stromík a Sýkorka v Brne. Popri našliapnutej učiteľskej profesií sa snažím aktívne venovať maľbe. Preto svoj voľný čas celkom najradšej trávim medzi svojimi pastelovými akrylovými kamarátkami farbičkami, sprejmi, štetcami a plátnami. Okrem maľovania tiež kreslím, učím sa šiť, hrám na klavír, babysittujem deti kamarátkam a rada ventilujem svoju hlavičku pri dlhých prechádzkach dýchaním čerstvého, lesného vzduchu.

Kurzy a školenia

 • Community Building
 • Kurz Začínající průvodce (Asociace lesných mateřských škol ČR)
 • Kurz jak založit lesní školku (ALMŠ)
 • ZDrSEM kurz prvej pomoci
 • Kurz Adakémia Veľkých diel Kolégia Antona Neuwirtha

Chcete sa pridať do nášho tímu? S nástupom od septembra k nám hľadáme učiteľku pre zmiešanú triedu 1. a 2. ročníka s pedagogickým vzdelaním.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856