DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 24. mája od 16:00

Podporte nás prosím 2 % dane z príjmu.

Milí priatelia, veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a dôveru, ktorú nám prejavujete. Neustále hľadáme podporovateľov, aby sme zabezpečili kvalitu a plnohodnotný chod skupiny. Podporte nás poukázaním vašich 2 % z dane a pomôžte nám tak viesť generáciu vedomých, súcitných a spokojných detí, ktoré sú už teraz prínosom pre spoločnosť. Viac informácií a dokumenty na stiahnutie >>

Materská škola

pre deti od 3 rokov

Prijímame nových škôlkarov aj školákov prvého stupňa pre školský rok 2024/2025.

Aktuálne máme voľné miesta aj v končiacom roku 2023/2024.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Prečo materská škola LifeStart

Zdravý, láskavý a spokojný štart do života

Materská škola

Cieľom je vychovať celú generáciu autentických a svojej hodnoty si vedomých detí

Preto k nám neodmysliteľne patria aj deti od 3 rokov. 
Po 6. roku môžu deti kontinuálne prejsť do vzdelávacieho centra alebo nastúpiť do klasickej základnej školy.

Individuálny prístup a potreby detí

O malú skupinu detí sa starajú dve učiteľky – tútorky.
Každá tútorka má svoje zameranie, oblasť, v ktorej sa snaží deti obohatiť rôznymi spôsobmi, od tvorenia, cez čítanie, hru až po domáce práce, ktoré patria do života človeka.

Inovatívny a rešpektujúci prístup

Na čom staviame v LifeStart

Pri vzdelávaní detí sa opierame o štátny vzdelávací program

Chceme poskytovať deťom profesionálne napredovanie vo všetkých vývojových oblastiach detí.

Prepojenie vzdelávania s prírodou

Najvzácnejšie pre nás je spojenie vzdelávania s prírodou. Veľa činností sa deje práve v prírode.

Pri vedení sa opierame o nenásilnú komunikáciu

Snažíme sa vidieť ZA každý príbeh a situáciu a to identifikovaním emócií detí a hľadaním ich potrieb.

Na ich vlastných skúsenostiach ich učíme vnímať svoje pocity, vnímať svoje potreby a v druhom stupni vidieť a vnímať toho druhého.

Pri týchto procesoch nám pomáha aj vyškolená terapeutka, ktorá je súčasťou tímu a pracuje so všetkými deťmi, tútormi a rodičmi.

Materská škola LifeStart

Aká je vaša investícia do vzdelania detí

Príspevok na vedenie detí v súkromnej materskej škole LifeStart

Príspevok na vzdelávanie na celý rok je 4260 €

Platba za dieťa pozostáva z 12 mesačných splátok v roku, prázdniny nevynímajúc, mesačne 355 €.
Z príspevku sú hradené režijné náklady na fungovanie MŠ.

Platiť začínate od prijatia do materskej školy.

V príspevku nie je zahrnutá strava. Cena celodenného stravovania je 4 € /deň.

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v MŠ alebo vo vzdelávacom centre, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje, pri 2 deťoch vyjde mesačný poplatok 300 €, pri 3 deťoch 284 €.

Materská škola LifeStart

Chcete, aby vaše deti boli súčasťou LifeStart? Neváhajte a kontaktujte nás.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Čo vás ešte môže zaujímať

Často sa pýtate

Čo môžeme očakávať, keď bude naše dieťa navštevovať materskú školu LifeStart?

Deti z LifeStart chodia domov z behania po prírode často špinavé alebo oblečenie aj zoderú. Treba na to myslieť a netreba deti do škôlky nosiť nastylované v novom oblečení.

Pobytom v prírode je väčšie riziko, že dieťa bude mať kliešťa. Je dobré vybaviť ho repelentom.

Dieťa bude v škôlke tráviť veľa času vonku na čerstvom vzduchu. Je vhodné, aby malo v prípade potreby so sebou opaľovací krém a pokrývku hlavy.

Deti sa pohybujú v prírode aj mimo chodníkov, rady lezú na stromy. Nevedieme ich len po chodníčkoch vo dvojiciach za ruky.

 

Môže sa zmeniť správanie dieťaťa návštevou materskej školy LifeStart?

Môže sa stať, že dieťa sa začne správať neobvykle. Hlavne, ak dieťa bolo v domácom prostredí, škôlke, kde od neho očakávali nejaké správanie. V bezpodmienečne prijímajúcom prostredí sa môžu začať prejavovať jeho potlačené stránky osobnosti. Môže sa správať zvláštne, aj agresívne, prekvapivo extrovertne, hlučne, úplne rôzne od prípadu k prípadu. Vďaka tomu, aj keď sa nám to nemusí páčiť, môžeme vidieť, že dieťa prechádza transformačným procesom. Pre nás je to naopak pozitívny stav a tešíme sa mu.

Pre niekoho je nevýhodou pracovať na sebe a vyjsť z komfortnej zóny. Ak sa dieťa stane súčasťou našej skupiny, budú prirodzene prichádzať rôzne situácie, ktoré človeka nútia či vedú pozerať sa na svet inak. Preto sa samotní rodičia stávajú súčasťou ich procesu. Učia sa viac otvárať rôznym pohľadom na život a nedržať sa len zaužívaných stereotypov. Jednoducho s deťmi rastieme aj my, rodičia.

 

Musia deti v škôlke LifeStart počas oddychu spať?

K odpočinku pristupujeme individuálne. Deti, ktoré už nemajú potrebu spánku, oddychujú pri čítaní rozprávky tútorkou.

Ako sa môže naše dieťa pridať do materskej školy LifeStart?

Napíšte nám na na emailovú adresu lifestartskola@gmail.com s krátkym predstavením seba a dieťaťa. Budeme vás kontaktovať a dohodneme si skúšobný týždeň, počas ktorého si vaše dieťa vyskúša pobyt v našej materskej škole.

Chcete, aby vaše deti boli súčasťou LifeStart? Neváhajte a kontaktujte nás.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Ako to u nás vyzerá

Fotogaléria zo života LifeStart