Nie je jedno, aké detstvo prežijeme

Prvý nádych a prvé hodiny ho ovplyvňujú veľkú časť života. Nie je jedno, aké detstvo dieťa prežije. Ovplyvňuje to jeho osobnosť, životaschopnosť a tiež imunitu. Nie je jedno, aký štart do života dáme deťom. Prvé roky života sú pre nich kľúčové, pretože sa učia, ako v našom svete fungovať. Ako? Ako si budovať vzťahy? Najprv s rodičmi, neskôr s kamarátmi a raz s partnerom. Ako rozpoznať kto som a čo chcem v živote robiť? Čo všetko dokážem, viem si vymyslieť, obhájiť a zrealizovať? Zaujímavé otázky, ktoré deti pre reálny život, v ktorom nachádzajú spokojnosť, silu, lásku a zdravie, potrebujú mať zodpovedané. V našej materskej škole spojenej so vzdelávacím centrom sa presne na tieto oblasti života zameriavame. 

Kto sme a ako fungujeme

Sme súkromná materská škola pre deti od 3-6 rokov spojená so vzdelávacím centrom pre žiakov na domácom vzdelávaní v ročníkoch prvého stupňa. Vyhľadávajú nás rodičia, ktorí túžia vychovávať a vzdelávať deti inovatívnym prístupom.  

Štart do života

V krásnom prostredí nádherného parku Budmerického kaštieľa.

V dennodennom kontakte s prírodou a zvieratami, o ktoré sa s deťmi staráme.

V láskyplnom a rešpektujúcom prostredí, ktoré vytvárame s jedinečnými tútorkami.

Dobrý štart do života, ktorý je kľúčom ku šťastiu.

Dobrý štart zaručí, že život nebude musieť prejsť reštartom.

Zameranie LifeStart

Pripravujeme deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia.

Vzdelávacia priorita
-environmentálna výchova (ťažisko získavania zručností a skúseností prebieha v prírodnom prostredí, ktoré deti navštevujú každý deň a za každého počasia)
Sociálna priorita
-rozvíjať sociálne zručnosti, empatiu, súcit (pomocou nenásilnej komunikácie vedieme deti k identifikácii potrieb svojich, potrieb druhých a pocitov, ktoré sú s týmito potrebami spojené)

 

Naše zameranie nesie prvky lesnej a prírodnej škôlky a školy. Okrem základného povinného vzdelania sme každý deň v prírode a v kontakte so zvieratami. Deti vedie tím skúsených pedagógov a školených tútoriek, ktoré sú výnimočné tým, že neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji, aby deťom poskytli odborné, láskavé a rešpektujúce prostredie. Každé dieťa prijímame také, aké je a tým podporujeme jeho autenticitu. Je to základ pre to, aby dokázalo vidieť svoju hodnotu, nachádzať odpovede na otázky kto som, kam smerujem a čo chcem v živote žiť.

Lokalita

Sídlime priamo v nádhernom parku Budmerického kaštieľa. K dispozícii máme útulnú, a pritom veľkú budovu, v ktorej máme tri triedy, jedáleň, učebne, ateliér, oddychovú miestnosť. V spolupráci s obcou sa staráme o hospodárske zvieratá od sliepok, zajacov až po pštrosa a pávy.

História

Naša materská škola a vzdelávacie centrum vznikli vďaka dlhoročnej spolupráci so vzdelávacou skupinou Svetoškola v Trnave, ktorá nám po svojom zániku odovzdala svoje skúsenosti. Prešli k nám aj niektorí pedagógovia, detí a ich rodičia a podporili nás ich vybavením tried. Vďaka ich podpore sme nemuseli začínať „s holým zadkom“ ako experimentálny projekt. Môžeme vedome prehlásiť, že sme organizácie, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v tom, ako viesť deti inak, inovatívne.

Kontakt

e-mail: lifestartskola@gmail.com