DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 24. mája od 16:00

Podporte nás prosím 2 % dane z príjmu. Viac informácií a dokumenty na stiahnutie >>

Milí priatelia, veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu a dôveru, ktorú nám prejavujete. Neustále hľadáme podporovateľov, aby sme zabezpečili kvalitu a plnohodnotný chod skupiny. Podporte nás poukázaním vašich 2 % z dane a pomôžte nám tak viesť generáciu vedomých, súcitných a spokojných detí, ktoré sú už teraz prínosom pre spoločnosť. 

LifeStart

pre dobrý štart do života našich detí

Prijímame nových škôlkarov aj školákov prvého stupňa pre školský rok 2024/2025.

Aktuálne máme voľné miesta aj v končiacom roku 2023/2024.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Chcete sa pridať do nášho tímu?
S nástupom od septembra k nám hľadáme učiteľku pre zmiešanú triedu 1. a 2. ročníka s pedagogickým vzdelaním.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

Inovatívny a rešpektujúci prístup

Súkromná materská škola so Vzdelávacím centrom v Budmericiach

LifeStart škôlka

Materská škola

pre deti od 3 do 6 rokov

LifeStart vzdelávacie centrum

Vzdelávacie centrum

žiaci 1. stupňa

LifeStart

TÁBORY – leto 2024

Denné tábory pre deti od 3 do 13 rokov

Prvé roky života sú kľúčové

Nie je jedno, aký štart do života dáme deťom

Ovplyvňuje to ich osobnosť, životaschopnosť a tiež imunitu.

Učia sa, ako v našom svete fungovať.

LifeStart

Ako si budovať vzťahy?

Najprv s rodičmi, neskôr s kamarátmi a raz s partnerom.

Ako rozpoznať kto som a čo chcem v živote robiť? Čo všetko dokážem, viem si vymyslieť, obhájiť a zrealizovať?

Zaujímavé otázky, ktoré deti pre reálny život, v ktorom nachádzajú spokojnosť, silu, lásku a zdravie, potrebujú mať zodpovedané.

Pripravujeme deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia

Zameranie LifeStart

Inovatívne vzdelávanie

 • Inovatívny vzdelávací program pre škôlkarov
 • Angličtina od 3 rokov
 • Hejného matematika
 • Zippyho program
 • Eľkonin fonematické uvedomovanie

Environmentálna výchova

 • Profesionálna environmentálna výchova
 • Lesné dni škôlkárov aj žiakov
 • Priestory v nádhernej prírode Budmerického kaštieľa s lesom, potokom a jazerami
 • Minifarma – s deťmi sa staráme o hospodárske zvieratá (sliepky, zajace, pštrosy, pávy)

Osobnostný rozvoj

 • Sprevádzanie detí v rozpoznávaní svojich emócií
 • Nenásilná komunikácia
 • Zameranie na budovanie zdravých vzťahov
 • Súčasťou tímu je terapeutka s bohatým portfóliom výcvikov a vzdelávania

Prečo si vybrať LifeStart

Hodnoty, ktoré v LifeStart uplatňujeme

Individuálny prístup

Na malú skupinku detí v materskej škole sú dve tútorky. Triedu školákov tvorí desať detí.

Autenticita

Bezpodmienečné prijatie, láskavé vzťahy a bezpečný priestor.

Podpora komunity

LifeStart tvoria deti, tútori a rodičia, preto máme pravidelné workshopy a podujatia pre rodičov, pravidelnú komunitnú kávu s rodičmi vo štvrtky.

Domáce prostredie

Všetci si tykáme, záleží nám na dobrých vzťahoch, deti aj dospelí sa voľne pohybujú v priestore ako doma, vzájomne si dôverujeme a podporujeme sa.

Chcete byť súčasťou našej komunity? Neváhajte a kontaktujte nás.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856

LifeStart

Čo sa u nás deje

Novinky v LifeStart

Ako sa to všetko začalo

Kto stojí za LifeStart

LifeStart založila rodina Matúšová, známa aj pod názvom LifeReset

Rodina má päť detí a pred rokmi si prešla veľkou partnerskou a rodinnou premenou, ktorú sami nazvali ako životný reštart, teda LifeReset. Aj preto je názov škôlky a vzdelávacieho centra Životný štart – LifeStart, pre dobrý štart detí do života bez neskorších reštartov.

Reštart rodinu priviedol k vedomému rodičovstvu, k životu v prírode, k vybudovaniu permakultúrnej záhrady a prírodného domu a napokon vybudovaniu lesnej škôlky a vzdelávacieho centra so zameraním na environmenátlnu výchovu.

Dnes manželia pôsobia ako odborníci na prírodné záhrady a ekologické domy. Viac o inšpiratívnej rodine nájdete na ich stránke lifereset.sk >>

Čo hovoria rodičia detí

Ako hodnotia LifeStart

LifeStart

Náš syn chodí do LifeStartu už dva roky,  navštevuje vzdelávacie centrum. Rozhodovací proces v našom prípade trval veľmi dlho, nakoľko žijeme v Bratislave. No už po prvom kontakte s touto komunitou som proste vedela, že toto bude pre neho najlepšia voľba. A nemýlila som sa. Aj keď nás občas prepadnú pochybnosti, či nám to cestovanie za to stojí, vždy sa v škole udejú veci ktoré len potvrdia že naše rozhodnutie  bolo správne. Chcem sa týmto veľmi poďakovať tímu LifeStart za ich prácu, za to, že sa neustále vzdelávajú, hľadajú cesty, ako sa posúvať vpred, za to že je pre nich dôležitý každý jeden člen komunity, či už dieťa, tútor alebo rodič. Kiežby takýchto vzdelávacích centier bolo na Slovensku viac.

Lucia Pravňanská

LifeStart je pre mňa miesto, kde viem, že sú moje deti v poriadku, v bezpečí, prijímané presne také, aké sú. Miesto, kde môžu byť autentické, t.j. veselé, bláznivé, ale aj prejavovať ich boliestky, hnev, krik, plač. Je to miesto, kde nemám potrebu kontrolovať dianie prebiehajúce okolo nich.

Katarína Zakova

Dôvod pre ktorý som sa rozhodla pre LifeStart, je hlavne zameranie na empatiu a súcit. Sofi sa naučila lepšie vyjadriť čo cíti, lepšie chápe druhých a učí sa prijímať ich takých akí sú. Aj ona sama seba začala vnímať, že je jedinečná vo svojej prirodzenosti. Vie sa viac presadiť a povedať svoj názor. Veľmi sa mi páčia kruhy, kde môžu riešiť vzniknuté konflikty a vyjadriť sa v bezpečí. Prostredie je krásne, veľa času v prírode, výlety, turistika, zážitkové učenie, kamaráti, úžasné tútorky. Za mňa je to veľký dar. A aj keď čoskoro prestúpi ďalej, bude mať krásne spomienky.

Vlasta Thumová

Dobrý štart zaručí, že život

nebude musieť prejsť Reštartom.

Chcete prihlásiť svoje dieťa do LifeStart? Kontaktujte nás emailom alebo volajte.

lifestartskola@gmail.com

+421 918 338 856