Nie je jedno, aké detstvo prežijeme

Prvý nádych a prvé hodiny ho ovplyvňujú veľkú časť života. Nie je jedno, aké detstvo dieťa prežije. Ovplyvňuje to jeho osobnosť, životaschopnosť a tiež imunitu. Nie je jedno, aký štart do života dáme deťom. Prvé roky života sú pre nich kľúčové, pretože sa učia, ako v našom svete fungovať. Ako? Ako si budovať vzťahy? Najprv s rodičmi, neskôr s kamarátmi a raz s partnerom. Ako rozpoznať kto som a čo chcem v živote robiť? Čo všetko dokážem, viem si vymyslieť, obhájiť a zrealizovať? Zaujímavé otázky, ktoré deti pre reálny život, v ktorom nachádzajú spokojnosť, silu, lásku a zdravie, potrebujú mať zodpovedané. V našej vzdelávacej skupine sa okrem učiva zameriavame práve na tieto oblasti.

Štart do života

V krásnom prostredí nádherného parku Budmerického kaštieľa.

V dennodennom kontakte s prírodou a zvieratami, o ktoré sa s deťmi staráme.

V láskyplnom a rešpektujúcom prostredí, ktoré vytvárame s jedinečnými tútorkami.

Dobrý štart do života, ktorý je kľúčom ku šťastiu.

Dobrý štart zaručí, že život nebude musieť prejsť reštartom.

Kto sme a ako fungujeme

Sme vzdelávacia skupina, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom navštevujúcim prvý stupeň ZŠ v rámci domáceho vzdelávania a starostlivosť pre deti od troch rokov. Nie každý rodič si môže dovoliť zostať s dieťaťom doma, aby mu umožnil individuálny prístup, vedenie a učenie sa inak. Na to máme náš tím neustále sa školiacich tútoriek. Deti sú zapísané v kmeňovej základnej škole v rámci domáceho vzdelávania. 

Zameranie LifeStart 

Pripravujeme deti pre život a nie pre školu, ktorú vychodia.

Vzdelávacia priorita

-environmentálna výchova (ťažisko získavania zručností a skúseností prebieha v prírodnom prostredí, ktoré deti navštevujú každý deň a za každého počasia)
Sociálna priorita
-rozvíjať sociálne zručnosti, empatiu, súcit (pomocou nenásilnej komunikácie vedieme deti k identifikácii potrieb svojich, potrieb druhých a pocitov, ktoré sú s týmito potrebami spojené)

Naše zameranie nesie prvky lesnej a prírodnej škôlky a školy. Okrem základného povinného vzdelania sme každý deň v prírode a v kontakte so zvieratami. Deti vedie tím skúsených tútoriek, ktoré sú výnimočné tým, že neustále pracujú na svojom osobnostnom rozvoji, aby deťom poskytli odborné, láskavé a rešpektujúce prostredie. Každé dieťa prijímame také, aké je a tým podporujeme jeho autenticitu. Je to základ pre to, aby dokázalo vidieť svoju hodnotu, nachádzať odpovede na otázky kto som, kam smerujem a čo chcem v živote žiť.

Lokalita

Sídlime priamo v nádhernom parku Budmerického kaštieľa. K dispozícii máme útulnú, a pritom veľkú budovu, v ktorej máme spoločenskú miestnosť, tri učebne, ateliér a priestor pre škôlku. Chováme sliepky, zajace, kačky a staráme sa o pávy.

Budmerice sú veľká a dobre vybavená obec. Sú križovatkou miest Trnava, Senec, Modra a Pezinok. Dobre dostupné aj autobusom. Deti môžu popoludní navštevovať rôzne krúžky novovzniknutej Základnej umeleckej školy. Nikam ich voziť nemusíte. V rámci dediny sa vedia bezpečne premiestniť do ZUŠ.
Obec a širšie okolie má nádhernú prírodu s množstvom turistických a cyklistických trás. Nespočetné možnosti pre pobyt v prírode.

História

Naša vzdelávacia skupina je transformovaným pokračovaním vzdelávacej skupiny Svetoškola, ktorá existovala sedem rokov. Kríza spôsobená ochorením Covid-19 ohrozila jej ďalšie fungovanie. Svetoškolu vybudovali jedinečné líderky, ktoré vďaka neustálej práci na sebe, absolvovaní množstva medzinárodných kurzov, vybudovali nadčasový systém vedenia a vzdelávania detí. Svoje skúsenosti odovzdali ďalej práve nám, aby mohlo alternatívne vzdelávanie pokračovať ďalej. Úprimne im ďakujeme za podporu, vedenie a skúsenosti, vďaka ktorým sme mohli v novom nastavení vzniknúť. Za to všetko, čo nám odovzdali, sme nemuseli začínať „s holým zadkom“ ako experimentálny koncept. Môžeme vedome prehlásiť, že sme skupina, ktorá má dlhoročné skúsenosti v tom, ako viesť deti inak.

Kto stojí za nami

Janči a Zuzka Matúšoví

Sme rodinka so štyrmi deťmi a piatym prekvapením na ceste. Veľa ľudí nás pozná cez blog www.lifereset.sk, ktorý je o našom životnom reštarte, ktorý sme pred rokmi urobili. Odišli sme s malými synmi dobrovoľníčiť na permakultúrne farmy až na ďaleký Nový Zéland.  Po návrate sme predali dom, dali výpovede v zamestnaniach, začali sme budovať ukážkovú permakultúrnu záhradu a zdravý domov.

Dnes prednášame a lektorujeme permakultúrne kurzy a kurzy ekologického staviteľstva, vydávame knihy a o celom koncepte zdravého domova sme natočili dokumentárny film V zdravom dome žijú šťastní ľudia. Nás životný reštart zmenil naše nastavenie vo všetkých oblastiach života. Od stravovania cez bývanie, pohyb až po veľmi dôležité vzdelávanie. Naším zámerom je viesť deti a pripraviť ich pre život tak, aby sa vďaka dobrému štartu vyhli prípadnému reštartu.

Naše tri deti Jakub, Maroš a Matej boli 4 – 2 roky súčasťou vzdelávacej skupiny Svetoškola. Po zániku skupiny nám členka skupiny a vzácna kamarátka Katka prehovorila do duše: „Kto iný má pokračovanie vzdelávacej skupiny prevziať. Máte najviac detí! 😀 A na ich vzdelaní vám príliš záleží, aby ste ich dali do klasickej školy a škôlky. Ste mladí, máte drive a viete nakopnúť veľké projekty.“ A tak sa stalo.

Pod vplyvom toho, čo žijeme, sme nastavili aj novú orientáciu školy na prírodu, zvieratá, permakultúrne princípy a vľúdne vzťahy. Darí sa nám to naplniť hlavne vďaka úžasnému tímu tútorov, rodičov a detí. Veľké ďakujeme!!!

Kontakt

e-mail: lifestartskola@gmail.com