Prvý stupeň

 

Deti v Lifestart majú možnosť denne zažívať celé spektrum zážitkov, z ktorých čerpajú vedomosti, skúsenosti a zručnosti použiteľné v reálnom živote. Vytvárame pre nich prirodzené prostredie plné výziev tým, že sa stretávajú deti rôzneho veku. Tým, že sa strieda čas pokoja pri vzdelávaní sa a čas aktívneho pohybu v prírode a pri starostlivosti o zvieratá. Tým, že naberajú povinné vedomosti a zároveň praktické skúsenosti z vykonávania domácich prác či majstrovania.
Tým, že skúsení a školení tútori ich vedú, ako pracovať s emóciami, svojimi zrelými aj nezrelými stránkami osobnosti. Tým, že im vytvárame bezpečné a intímne prostredie, kde môžu hľadať, kto sú. 

Denný program 

Brány otvárame o 7.00 h, kedy majú deti priestor na socializáciu, hranie sa či vyrozprávanie.

8.00 h – 9.45 h
Začíname ranným kruhom, pri ktorom sa deti a tútori privítajú a povedia si o plánoch dňa a vypočujú si deti. Nasleduje študijný blog zameraný na čítanie, písanie a počítanie, teda slovenský jazyk a anglický jazyk, matematiku. Deti sa učia podľa rozvrhu a ročníkov v skupinkách.  Zaručený je individuálny prístup a vedenie k samostatnosti. Čím staršie deti, tým viac majú samostatnej práce a práce v skupinách aj skrz ročníky. Bežne sa v živote, či už v práci alebo medzi kamarátmi, nestretávame len s ľuďmi rovnakého veku. Spoluprácou detí rôzneho veku sa pripravujú na skutočný život a rôznorodosť názorov. Navzájom si pomáhajú, čo sa aj v Svetoškole ukázalo ako jeden z najkrajších a najefektívnejších spôsobov napredovania.  

9.45 h – 11.30 h
Desiata a po nej sa deti podľa rozdelenia úloh starajú o zvieratá, vodu, krmivo, maznanie sa či upratovanie. Časť detí podniká výlet do prírody. Každý deň chodíme s deťmi na prechádzky do nádherného parku Budmerického kaštieľa, do lesa, k budmerickým jazerám či bicyklom až na impozantný hrad Červený Kameň a do okolitej nádhernej prírody. Von sa snažíme chodiť každý deň, za každého počasia. Otužujeme. ☺

11.30 h – 12.30 h
Obed

12.30 h – 14.00 h
Študijný blog zameraný na prírodné vedy, zaujímavosti, katastrofy, mýty a báje

14.00 h – 16.00 h
Kreatívny ateliér, pečenie, varenie, majstrovanie 

16.00 h – 16.30 h
Vyzdvihnutie detí

Denný harmonogram má na každý deň svoj rozvrh, projekty a témy, ktorým sa deti venujú. 

Príspevok na vzdelávanie

Minimálny príspevok na vzdelávanie v našej skupine predstavuje 290 € plus strava na dieťa. Ak môžete a chcete prispieť viac, pomôže nám to v rozvíjaní sa ďalej. Pre rodičov s limitovanými financiami máme ponuku pomôcť nám zohnať sponzorov, darcov pre projekt a zaplatiť si svoj čas a energiu školným.  Nájdeme spoločné riešenie. Radi vás v tom odkoučujeme. 

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v skupinke najmenších alebo starších detí, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje. Ak má rodina u nás dve a viac detí, príspevok na každé ďalšie dieťa je nižší.  Dve deti 450 eur, tri deti 550 eur, štyri deti 600 eur. 

Z príspevku sú hradené režijné náklady na fungovanie vzdelávacej skupiny.