Prvý stupeň

 

Deti v Lifestart majú možnosť denne zažívať celé spektrum zážitkov, z ktorých čerpajú vedomosti, skúsenosti a zručnosti použiteľné v reálnom živote. Vytvárame pre nich prirodzené prostredie plné výziev tým, že sa stretávajú deti rôzneho veku. Tým, že sa strieda čas pokoja pri vzdelávaní sa a čas aktívneho pohybu v prírode a pri starostlivosti o zvieratá. Tým, že naberajú povinné vedomosti a zároveň praktické skúsenosti z vykonávania domácich prác či majstrovania.
Tým, že skúsení a školení tútori ich vedú, ako pracovať s emóciami, svojimi zrelými aj nezrelými stránkami osobnosti. Tým, že im vytvárame bezpečné a intímne prostredie, kde môžu hľadať, kto sú. 

Denný program 

Brány otvárame o 8.00 h

Orientačný rozvrh pre 3. a 4. ročník

8.00 h – 9.45 h
Slovenský jazyk a matematika

Desiata

10.00h -11.45 h

Angličtina/ Pohybovka

Obed

13.00h-14.30 Prvouka/ Literatúra/ Geografia/ Etika

14.30h-16-30h Pohybovka /kreatívny ateliér, pečenie, varenie, majstrovanie

Piatky celý deň enviromentálna výchova

Prváci a druháci majú rozvrh orientovaný viac na hru a pobyt v prírode. 

Deti sa učia podľa rozvrhu a ročníkov v skupinkách.  Zaručený je individuálny prístup a vedenie k samostatnosti. Čím staršie deti, tým viac majú samostatnej práce a práce v skupinách aj skrz ročníky. Bežne sa v živote, či už v práci alebo medzi kamarátmi, nestretávame len s ľuďmi rovnakého veku. Spoluprácou detí rôzneho veku sa pripravujú na skutočný život a rôznorodosť názorov. Navzájom si pomáhajú, čo sa ukázalo ako jeden z najkrajších a najefektívnejších spôsobov napredovania.  

Každý deň chodíme s deťmi na prechádzky do nádherného parku Budmerického kaštieľa, do lesa, k budmerickým jazerám či bicyklom až na impozantný hrad Červený Kameň a do okolitej nádhernej prírody. Von sa snažíme chodiť každý deň, za každého počasia. Otužujeme. ☺

Denný harmonogram má na každý deň svoj rozvrh, projekty a témy, ktorým sa deti venujú. 

Príspevok na vzdelávanie

Minimálny príspevok na vzdelávanie v našej skupine predstavuje 290 € plus strava na dieťa. Ak môžete a chcete prispieť viac, pomôže nám to v rozvíjaní sa ďalej. Pre rodičov s limitovanými financiami máme ponuku pomôcť nám zohnať sponzorov, darcov pre projekt a zaplatiť si svoj čas a energiu školným.  Nájdeme spoločné riešenie. Radi vás v tom odkoučujeme. 

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v skupinke najmenších alebo starších detí, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje. Ak má rodina u nás dve a viac detí, príspevok na každé ďalšie dieťa je nižší. Dve deti 450 eur, tri deti 600 eur, štyri deti 680 eur. 

Z príspevku sú hradené režijné náklady na fungovanie vzdelávacej skupiny. 

Zápis detí k novému polroku 2020/2021
Ste zvedaví, ako u nás vyzerá to inovatívne vzdelávanie v @lifestartskola . Tak si tú našu „passion“ pre deti predstavíme. Školáci preberajú učivo podľa osnov. No kľúčové sú v tom tri body:
– tútor, pedagóg s charizmou, ktorého prirodzene nasledujú
– učivo, nie všetko, ale len to podstatné a prebrane tak zaujímavo, že sa deti chcú učiť ešte aj cez sviatok 🙈.
– praktickosť, nie len život na stoličke, ale reálne v teréne
Tak napríklad naša slovenčinárka+matika Danka je pre školákov oáza pokoja, trpezlivosti a pochopenia. Samotní rodičia mali možnosť cez zoom vidieť ako s nimi pracuje a spätná väzba bola, že z nej ide nesmierne veľa láskavosti. Náš Jakub hovorí jazykom začínajúceho pubiša, že je najsympatickejšia😀. Angličtinu majú s Ivkou 3x do týždňa a tá ich dostala svojou bezprostrednosťou a autenticitu. Drobné, mladé žieňa, ale taká pohoďačka, že ju „žerú“. Keďže majú dve hodiny spolu, tak v momente ako vidí, že sú už nepozorní, vymyslí nejakú aktivitu: zapne pesničku, v ktorej sú anglické pokyny a tie majú robiť. Lietajú po celej škole. Dá im súťaže s anglickými indíciami a podobne. S Gabikou majú literatúru. Tá žena ich dostala zaujímavým výberom kníh a nadchla až tak, že sami navrhli, že budú písať aj vlastné príbehy. Čiže dobrovoľné slohové práce píšu aj chlapci!!! Celý piatok so Stankou milujú. Majú environmentálnu výchovu, ale poňatú tak, že i my rodičia chceme na hodiny chodiť. Ako permakultúrny dizajnér žasnem nad tým, ako s nimi otvára aj dosť náročné témy, no spôsobom, že ich TOTÁLNE nadchne. Súčasťou je vždy výroba niečoho k téme, ako prírodné repelenty k téme hmyz, k téme včiel prírodné sviečky zo včelieho vosku, ešte aj to načasovanie, že na dušičky! A na záver majú pozorovania v prírode a doma počujem také šplechy, aký výnimočný je bocian čierny 😀. Posledný je Dodo, profesionálny tréner a geograf. Ten im dáva profesionálnu pohybovú prípravu. K tomu netreba viac dodať. Niečo čo milujú a žiadne výhovorky, že nechceme telesnú. Nikdy! Na vlastivede a prvouke boli pozorovať hladiny vôd počas povodní. Venovali sa téme zhutneniu pôdy a synchrónne počas návštevy kaštieľa v krupej zapadli v mini močiari a mali praktickú ukážku k téme. Škola je u nás každý deň sprevádzaná badaním, zvedavosťou, túžbou, hrou. Bez biflovania si deti fakt neskutočne veľa toho zapamätajú. Preto je inovatívne vzdelávanie pre nás cesta ako im dať prakticky rozhľad, vedomosti, skúsenosti a zručnosti do života, o ktoré sa môžu vždy oprieť.

https://www.youtube.com/watch?v=q30eyakyyBg

 

Ako nenásilnou komunikáciou riešiť bitku detí

Jeden deň školáka a škôlkara