Deti od 3 rokov

Zdravý, láskavý a spokojný štart do života poskytujeme už tým najmenším. Cieľom je vychovať celú generáciu autentických a svojej hodnoty si vedomých detí. Preto k nám neodmysliteľne patria aj deti od 3 rokov. Deti môžu po 6. roku kontinuálne prejsť do vzdelávacej skupiny alebo aj nastúpiť do klasickej základnej školy. Prečítajte si našu filozofiu, z ktorej vychádza aj detská skupinka. O detičky sa starajú dve do práce dušou a srdcom vložené tútorky, ktoré rovnako ako staršie deti, vedú deti k láske k prírode, zvieratám, bežným domácim a záhradným prácam a užívaniu si detstva hrou. 

Harmonogram

8.00 h otvárame
Voľná hra
8.00 h – 9.30 h
Ateliér – tvoríme s hlinou keramiku, batikovanie, maľovanie a i.
9.30 h – 10.00 h
Desiata
10.00 – 11.30 h
Starostlivosť o zvieratká a výlet do prírody
11.30 h – 12.30 h
Obed a rozprávka
12.30 h – 14.00 h
Poobedný odpočinok
14.00 – 16.00 h 

Domáce práce – pečenie koláčikov, chleba, tvorenie s drevom a voľná hra

Príspevok na vedenie detí

Príspevok na vedenie detí predstavuje 290 € plus strava na päť dni v týždni. Pre trojročné deti je možnosť chodiť tri dni v týždni za príspevok 200 € . Ak môžete a chcete prispieť viac, pomôže nám to rozvíjať sa ďalej. Pre rodičov s limitovanými financiami máme ponuku pomôcť nám zohnať sponzorov, darcov pre projekt a zaplatiť si svoj čas a energiu školným.  Nájdeme spoločné riešenie. Radi vás v tom odkoučujeme. 

V prípade, že máte u nás viac detí, či už v skupinke najmenších alebo starších detí, príspevok sa každým ďalším dieťaťom znižuje. Ak má rodina u nás dve a viac detí, príspevok na každé ďalšie dieťa je nižší.  Dve deti 450 eur, tri deti 600 eur, štyri deti 680 eur. 

https://youtu.be/q30eyakyyBg

 

 

https://youtu.be/sfJUNOLkDDI