Dokážu sa deti začleniť do klasického vzdelávacieho procesu po odchode z Lifestart?

Zo skúseností so vzdelávacou skupinou Svetoškola je odpoveď áno. V roku 2020 boli na stredné školy prijatí prví absolventi alternatívnej vzdelávacej skupiny. Náš názor vychádzajúci zo skúseností s deťmi je, že je rozdiel, či do základnej školy nastúpia 6-ročné deti, ktoré si nevedia kriticky vyhodnotiť rôzne stresujúce situácie, ktoré sa bežne dejú v základných školách. Častokrát vnímajú chyby, ktoré sú prirodzenou súčasťou učenia sa v živote, ako svoje zlyhanie. Úplne inými očami sa na takéto situácie pozerá sebavedomé dieťa, ktoré vďaka nadobudnutým sociálnym zručnostiam už dokáže kriticky vyhodnotiť situáciu, postoj učiteľa či dôležitosť nejakej úlohy. Sociálne zručnosti nadobudnuté v Lifestart im pomáhajú zažívať viac pokoja, zachovať si chladnú hlavu a vďaka tomuto nastaveniu ľahko nabehnúť na klasický vzdelávací systém.

Akou formou vyučujete bežné učivo pre základné školy? 

Cieľom je menej sedieť v lavici, viac skúmať a diskutovať. Nezažívať stres pred tabuľou, ktorý prerastá do chronického napätia a znižuje imunitný systém a dôveru v seba. Preto je hodnotenie len ústne a učiva toľko, aby si deti detstvo užívali miesto písania domácich úloh. Ak je vaše očakávanie mať z dieťaťa namemorovaného jednotkára s prvým miestom v recitovaní či v matematickej olympiáde, nie sme vhodný projekt pre vás. Môže sa stať, že deti v našej opatere budú dosahovať takéto výsledky, ale nie pre vysoké nároky kladené školou na dieťa, ale zo samotnej vášne dieťaťa pre danú oblasť. Ak si prečítate našu filozofiu, zistíte, že náš fokus je viac na sociálne zručnosti, rozvíjanie osobnosti dieťaťa, sprostredkovanie praktických skúseností a  vďaka prírode vytiahnutie detí z virtuálnej reality do tej skutočnej. Ak dnes prídete na pracovný pohovor, nikto sa vás nepýta, čo je to podmet a prísudok, ale ako viete pracovať v tíme, či vám ide brainstorming, či dokážete viesť samostatné projekty. Učivo pre základné školy učíme v takej miere, aby deti neboli zahltené informáciami, používali kritické myslenie, vedeli o ňom diskutovať a používať ho v praxi. Povinné učivo je pre nás povinnou jazdou pre získanie všeobecného prehľadu. To, čo nás baví a je pre nás dôležité, sú zručnosti, vďaka ktorým budú deti úspešné v práci, v kolektíve aj v partnerskom či rodinnom vzťahu. Preto učíme len v takej miere, aby zvládli polročné a koncoročné preskúšanie. 

Dokáže takáto „škola“ pripraviť dieťa aj na dráhu lekára či vedca? Bude mať dieťa dostatok teoretických vedomostí?

Povinný obsah učiva pre ZŠ nepripraví dieťa na dráhu vedca či lekára. S prvou takouto prípravou sa dieťa stretáva na strednej, odbornej škole, ktorá ho pripraví na štúdium vysokej školy. Učivo pre ZŠ je zamerané tak, aby ho zvládol ako budúci lekár, tak aj budúci murár. Ide o to naučiť dieťa základom – čítať, písať, počítať a všeobecnému rozhľadu, ku ktorému patria predmety ako dejepis, fyzika, chémia, literatúra a ďalšie. Veľká časť obsahu týchto predmetov sa opäť preberá na strednej škole, viac už do hĺbky. Naša vzdelávacia skupina sa všetkému venuje tak, aby dieťa bolo v obraze, ale nemuselo informácie odrecitovať. Vedelo ich vyhľadať a pospájať si ich do súvislostí. Vďaka tomu u detí nenarastá odpor k učeniu, ale zvyšuje sa ich záujem. Veľkou výhodou je, že deti nie sú tak zahltené množstvom ľahko dostupných informácií a majú priestor naozaj skúmať kým sú, čo ich zaujíma a či naozaj chcú byť vedcom alebo kaderníčkou. Veľmi skúmajúce a intelektuálne zamerané deti majú práve naopak viac priestoru venovať pozornosť tomu, čo ich naozaj baví a zlepšovať to, v čom sú naozaj dobré.

Ako sa môže naše dieťa pridať?

Pošlite nám vašu prihlášku na e-mailovú adresu lifestartskola@gmail.com s krátkym predstavením seba a dieťaťa. Budeme vás kontaktovať. Po absolvovaní osobného pohovoru, ktorého cieľom je zistiť, či sme na jednej vlne a rozumieme si, nasledujú formality k prijatiu a podanie žiadosti o individuálne vzdelávanie pre vzdelávanie doma, s ktorým vám radi pomôžeme. 

Mám záujem prihlásiť dieťa k vám a chcem vás vidieť.

Zriaďovanie Lifestart je obrovský objem práce a naše kapacity venovať sa vám sú obmedzené.  Preto obhliadku našej vzdelávacej skupiny ponúkame, ale najradšej rodičom a deťom, ktorí už sú takmer rozhodnutí, srdcom súznia s našou filozofiou, no potrebujú si svoje rozhodnutie potvrdiť skúsenosťou. Tešíme sa na vás! 

Aké nevýhody má vaša vzdelávacia skupina? 

Nevýhodou je, že deti chodia domov špinavé z behania po prírode. Často oblečenie zoderú, preto je vhodné vybaviť ich starým oblečením. 

Pobytom v prírode je väčšie riziko, že dieťa bude mať kliešťa. Je dobré vybaviť ho repelentom.

Dieťa bude viac opálené pre častý pobyt vonku. Ak vám to prekáža, je potrebné vybaviť dieťa opaľovacím krémom a pokrývkou hlavy. 

Deti sa pohybujú v prírode aj mimo chodníkov, rady lezú na stromy. Nevedieme ich len po chodníčkoch vo dvojiciach za ruky. 

Môže sa stať, že dieťa sa začne správať neobvykle. Ako rodičia synov, s ktorými sme si tým pri jednom z nich sami prešli, vám môžeme z vlastnej skúsenosti povedať, že sa to stáva. Hlavne, ak dieťa bolo v domácom prostredí, škôlke či škole, kde je od neho očakávané nejaké správanie. V bezpodmienečne prijímajúcom prostredí sa môžu začať prejavovať jeho potlačené stránky osobnosti. Môže sa správať zvláštne aj agresívne, prekvapivo extrovertne, hlučne, úplne rôzne od prípadu k prípadu. Vďaka tomu, aj keď sa nám to nemusí páčiť, môžeme vidieť, že dieťa prechádza liečivým procesom. Pre našu vzdelávaciu skupinu je to naopak pozitívny stav a tešíme sa mu.  

Pre niekoho je nevýhodou pracovať na sebe a vyjsť z komfortnej zóny. Ak sa dieťa stane súčasťou našej skupiny, budú prirodzene prichádzať rôzne situácie, ktoré človeka nútia či vedú pozerať sa na svet inak. Preto sa samotní rodičia stávajú súčasťou ich procesu. Učia sa viac otvárať rôznym pohľadom na život a nedržať sa len zaužívaných stereotypov. Jednoducho s deťmi rastieme aj my. Bez toho to nejde. 

Ak ste tu nenšli odpoveď neváhajte sa nás opýtať.