Kontakt

LifeStart škola

Budmerice 527,

Budmerice 900 86

Prosím pekne, predtým ako mi zavoláte, prejdite si všetky informácie na stránke. Školu vediem ako dobrovoľník popri piatich vlastných deťoch a z úcty k môjmu a vášmu času, prosím volajte hlavne v prípade nezodpovedaných otázok na stránke. ĎAKUJEM za pochopenie. Zuzka

Tel. č.: 0948898861

Rýchlo a efektívne vám odpovieme na našej e-mailovej adrese.

e-mail: lifestartskola@gmail.com

Sledujte naše sociálne siete. Pravidelne prispievame zaujímavým obsahom, ktorý stojí za to vidieť:-).

FB Lifestartskola

Instagram Lifestartskola

 

Občianske združenie Životný reštart

Štefanová 161
Štefanová 90086

IČO: 42416094

IBAN: SK62 8330 0000 0023 0228 0203

Podporte nás prosím 2% dane z príjmu.

Milí priatelia,
sme občianske združenie Životný reštart, ktoré zastrešuje fungovanie vzdelávacej skupiny pre deti navštevujúce prvý stupeň ZŠ v rámci domáceho vzdelávania a starostlivosť pre deti od 3 rokov. Neustále hľadáme podporovateľov, aby sme zabezpečili kvalitu a plnohodnotný chod skupiny. Podporte nás poukázaním vašich 2% z dane a pomôžte nám tak viesť generáciu vedomých, súcitných a spokojných detí, ktoré sú už teraz prínosom pre spoločnosť.

Ak chcete o našej vzdelávacej skupine vedieť viac, pozrite si túto stránku.

Tlačivá
1. Vyhlásenie o poukázaní 2%
2. Vyhlásenie online
3. Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022
4. Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

A) Postup pre fyzické osoby – zamestnancov:

1.
Do 15.02. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ).
2.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022
3.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať v prípade, že ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Viac
4.
Stiahnite si a vytlačte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje.
5.
Skontrolujte, či sa v II. oddiely – údaje o prijímateľovi nachádzajú naše údaje.
V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:
IČO:  42416094 (musí byť zarovnané vpravo)
Obchodné meno: Občianske združenie Životný reštart
6.
V prípade, že nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo
3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa –
nie však poukazovaná suma).
Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne.
7.
Obe tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní 2% spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

B) Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú
daňové priznanie sami:

1.
V príslušnom oddiely tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných
percent z dane:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať v prípade, že ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Viac
2.
– Možné je vybrať si iba jednu organizáciu.
– V prípade, že nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa – nie však poukazovaná suma).
3.
Riadne vyplnené a podpísane daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. aktuálneho roka) na daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

C) Postup pre právnické osoby:

1.
Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
a) V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
2.
– V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
– Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti IV. daňového priznania.
3.
Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Môžete nás podporiť aj priamo sumou na náš účet.

SK62 8330 0000 0023 0228 0203

Môžete nás podporiť aj priamo sumou na náš PayPal účet.